Producten

Recepten

Ons verhaal

Blog

Contact

Veelgestelde vragen

Vacatures

Bedankt

Privacy Statement

Actievoorwaarden

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Vind hier het antwoord

Brood van SOMA bakt een broodassortiment met producten voor iedereen. Als je ons brood proeft, merk je het meteen. We gebruiken de heerlijkste ingrediënten, die je terug brengen naar vroeger. Brood waar je blij van wordt, dat je goed laat voelen. Een combinatie van een gezonde keuze en ouderwets genieten. Dat maakt Brood van SOMA uniek.

+

Ja, indien ‘bakkerszout’ als ingrediënt op de verpakking van het brood staat dan zit er jodium in het brood. Jodium wordt namelijk toegevoegd aan bakkerszout. In een kilogram bakkerszout zit 65 milligram jodium, dit is in de meeste gevallen meer dan in gejodeerd zout.

 

+

In de meeste broden zit gist. Gist zorgt ervoor dat de natuurlijke suikers die in het deeg zitten worden omgezet in koolzuurgas. Dit gas, ook bekend als CO2, zorgt voor de belletjes in het deeg en zorgen dus voor een luchtig brood. 

+

Bron van vezels betekent dat het brood tussen de 3-6 gram vezels bevat per 100 gram brood. Bij al onze producten staat er genoteerd of er sprake is van een bron van vezels of dat het brood vezelrijk is.

+

Vezelrijk betekent dat het brood 6 gram of meer aan vezels bevat per 100 gram brood. Bij al onze producten staat er genoteerd of er sprake is van een bron van vezels of dat het brood vezelrijk is.

+

Bron van eiwitten betekent dat minimaal 12% van de energie (kcal) die het brood levert bestaat uit eiwitten. Wanneer er sprake is van een bron van eiwitten bij een van onze broden, staat dit genoteerd.

+

Rijk aan eiwitten betekent dat minimaal 20% van de energie (kcal) die het brood levert bestaat uit eiwitten. Wanneer er sprake is van een eiwitrijk brood, staat dit genoteerd.

+

Spelt is tarwe, maar tarwe is niet hetzelfde als spelt. Dit komt omdat spelt is een tarweras is. Er is bijna geen verschil in voedingswaarden. Soms worden er kleine verschillen gevonden in bijvoorbeeld het eiwit- of vezelgehalte. 

 

+

Je kunt je brood het beste bewaren op een droge, donkere en koele plek. Bijvoorbeeld in een broodtrommel of in de koelkast. 

+

Hoelang brood houdbaar is hangt af van hoe je het bewaart en of er conserveermiddelen inzitten. Bekijk de THT datum bij de broden van SOMA.

+

In de meeste gevallen is brood veganistisch, in ieder geval alle broden van SOMA zijn veganistisch.

 

+

In de meeste gevallen is brood vegetarisch. Alle broden van SOMA zijn vegetarisch. Als vegetarier kun je onze broden dus veilig eten. 

+

Deze e-nummers kunnen van dierlijke afkomst zijn. Maar de e-nummers die we bij Brood van SOMA gebruiken zijn echter allemaal geschikt voor veganisten en zijn dus niet van dierlijke afkomst. 

+

Wij doen er alles aan om de persoonlijke gegevens van onze gebruikers te beschermen. Als het gaat om uw persoonlijke gegevens, is transparantie belangrijk voor ons. Met dat in gedachten en in overeenstemming met de nieuwe regels voor gegevensbescherming, werken we ons privacy beleid bij. Hierdoor is het voor u duidelijker:

·         Welke informatie wij van u verzamelen;

·         Waarom we deze informatie verzamelen;

·         Met wie we deze informatie delen;

·         Hoelang we deze informatie bewaren.

Ons nieuwe beleid schetst uw gegevensprivacyrechten en legt uit hoe u ze kunt wijzigen – waardoor u meer controle hebt over uw persoonlijke gegevens.

Privacyverklaring Brood van SOMA

Brood van SOMA, gevestigd in Echt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij hechten veel waarde aan uw privacy en wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

In dit privacy beleid beschrijven we hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. We raden u aan dit privacy beleid goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarom.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brood van SOMA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum (alleen indien u deze heeft doorgegeven)
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (alleen indien u deze heeft doorgegeven)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (alleen indien nodig, bijvoorbeeld voor een vergoeding over te boeken in geval van klachten)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soma-bakkerij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brood van SOMA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Brood van SOMA analyseert het gedrag van anonieme mensen op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Brood van SOMA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brood van SOMA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brood van SOMA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Brood van SOMA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Brood van SOMA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brood van SOMA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brood van SOMA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soma-bakkerij.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Brood van SOMA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brood van SOMA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@soma-bakkerij.nl

Vragen of contact
Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Brood van SOMA via onderstaande contactgegevens:

Bellweg 29
6101 XA Echt
Nederland
+31 475 46 86 31
info@soma-bakkerij.nl
www.broodvansoma.nl

Wijzigingen privacy beleid
Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een ​​fundamentele wijziging in de aard van het gebruik van uw persoonsgegevens of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie ruim voor de wijziging aan u kenbaar maken.