Producten

Recepten

Ons verhaal

Blog

Contact

Veelgestelde vragen

Vacatures

Bedankt

Privacy Statement

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Vier de zomer met brood van SOMA. Win een luxe picknickmand!

Brood van SOMA Picknickmand winactie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Brood van SOMA winactie, hierna te noemen: ‘’de Actie’’, in opdracht van Brood van SOMA, Bellweg 29, 6101 XA Echt.

2. De Actie loopt vanaf 19 augustus t/m 7 september 2020, hierna te noemen: ‘’de Actieperiode’’.

3. Na 7 september maken we de winnaars bekend. We nemen contact op met de winnaars via mail.

4. Om mee te kunnen doen aan de actie moeten deelnemers 18 jaar of ouder zijn. Brood van SOMA selecteert middels loting de deelnemer die wint. De prijs bestaat uit een gevulde picknickmand t.w.v. 100 euro.

5. Deelname aan deze actie houdt in dat deelnemers akkoord gaan met de actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die Brood van SOMA neemt om deze actie goed te laten verlopen.

6. Deelname aan de actie gaat als volgt: Vul je naam en e-mailadres in op www.broodvansoma.nl/picknickmand Druk op verzenden. Controleer of je een bevestiging hebt ontvangen via de mail. Niets ontvangen? Controleer je spam. Je doet mee aan de winactie zodra je een bevestiging hebt ontvangen. Je krijgt een mail zodra de winnaars bekend worden gemaakt. Indien je gewonnen hebt wordt er persoonlijk contact met je opgenomen. We vragen dan je adresgegevens zodat we de prijs naar je kunnen versturen.

7. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Brood van SOMA alsmede een ieder die op enige wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie.

8. Indien enig vermoeden van fraude bestaat, is de organisatie gerechtigd deelnemer(s) uit te sluiten van verdere deelname.

9. Door in te schrijven voor deze actie geven deelnemers de organisatie toestemming om per e-mail met ze te communiceren.

10. Eind van de actie: Men kan meedoen t/m 7 september 2020 via de actiepagina www.broodvansoma.nl/picknickmand.

11. Elke winnaar ontvangt persoonlijk bericht per e-mail. Indien deze persoon niet binnen 5 werkdagen bereikt kan worden vervalt het recht op de prijs en wordt er een nieuwe winnaar gekozen.

12. Prijzen zijn niet overdraagbaar, kunnen niet worden geruild en zijn niet inwisselbaar voor geld.

13. Deelname is alleen mogelijk als aan alle voorwaarden is voldaan.

14. Per persoon mag 1 maal aan de actie worden deelgenomen.

15. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

16. Brood van SOMA is niet aansprakelijk voor welke schade, ongeval, kosten of lasten welke ook de aard of reden ervan is, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, de prijzen of de organisatie. Brood van SOMA is tevens niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te verstrekken prijzen. Brood van SOMA verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen.

17. De organisatie is niet verantwoordelijk voor foutief en/of onvolledig aangeleverde gegevens. Bij het niet invullen van de gevraagde gegevens vervalt het recht op de prijs, de prijs vervalt terug aan Brood van SOMA.

18. Als je rechtstreeks persoonsgegevens verstrekt aan Brood van SOMA, bijvoorbeeld via de website www.broodvansoma.nl/picknickmand zijn de privacy voorwaarden van Brood van SOMA van toepassing. Zie https://www.broodvansoma.nl/privacy-statement/ voor het Privacy statement. Brood van SOMA verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende privacywetgeving persoonsgegevens.

19. Persoonsgegevens worden gebruikt om met deelnemers te communiceren over het verloop en de uitvoering van de Actie. Na de Actie worden deze gegevens overeenkomstig wet –en regelgeving verwijderd.

20. Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan de organisatie om de prijsuitreiking in de publiciteit te brengen en foto's, inzendingen en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.

21. De organisatie behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen deelnemers en prijswinnaars van deelname uit te sluiten, of de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken en/of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

22. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien of anderszins verband houden met de actie worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich kosteloos wenden tot Brood van SOMA via info@soma-bakkerij.nl, per telefoon (0475-468631; te bereiken op werkdagen van 9:00 tot 16:30 uur) of per post (Brood van SOMA, Bellweg 29, 6101XA Echt) Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

23. Brood van SOMA behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden tussentijds en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

24. Onder voorbehoud van typfouten.

Echt, augustus 2020